suchengjiao@zbj.com
luoyu@zbj.com
dengrenwei@zbj.com
zhangshuyi@zbj.com
‭(023) 8839 2363
QQ:349843745
09:00-18:00
(节假日以公告服务时间为准)
09:00-18:00
(节假日以公告服务时间为准)
重庆市渝北区金开大道西段106号 猪八戒总部大厦
13618311209
1805175697
13618311209
18323412461
349843745
L11227788Y
17708327821
3071239387
17708327821
18523909260
286001487
PiuqoDeng
wangxingang@zbj.com
18101150290
2365639262
lanny-wang

全国服务热线:

‭(023) 8839 2363

或留下您的电话,我们联系您:

服务时间:

周一至周五:9:00 — 20:00

周六至周日:9:00 — 18:00

八戒游戏公众号
一站式游戏行业服务平台